פרק 145 - עילאי ברזילאי לפני קרב חמישי בקריירה ועלייה למקצוענים

1 year ago

עילאי ברזילאי יעלה לקרב חמישי באמצע יולי. בפרק הוא מספר על היריב הבא והעלייה המתוכננת לקרבות מקצועיים.

Find out more at https://cagerats.pinecast.co

All rights reserved